TTO- Tavoitteellinen Työhön Ohjaus

Tavoitteelinen Työhön Ohjaus on kokeellinen uusi palvelumuotomme. TTO on monialaisessa yhteisessä toiminnassa kehittyvä ja innovaativinen ohjauksen muoto, joka pyrkii alueen ja yksilön hyvään elämään. TTO on suunniteltu erityisesti haja-asutusalueille, joilla palvelutarjontaa työllistymiseen liittyvissä palveluissa on vähän. Yksilökohtainen ohjaus rakentuu paikallisten ja eri sektorirajat ylittävien verkostojen varaan.

Lue lisää: TTOesite

Selaa palveluja