Sovittelu

Osittain etäohjauksella toteutettuna työ-, harrastus- tai sukuyhteisön jäsenten välisen konfliktitilanteen käsittely koulutetun sovittelijan tuella. Prosessiin sisältyy konfliktin osapuolten henkilökohtaiset haastattelut ja kasvokkain ryhmänä toteutettu sovittelutilanne. Jatkoseurantatapaaminen järjestetään sopimuksen mukaan 3 – 6 kk päästä.

Palvelun hinta määrittyy tarjouspohjaisesti konfliktin laajuuden mukaan.

Selaa palveluja