Tekijät -tiimi

MEILLE TÖIHIN?

Haluaisitko tuoda oman ammattitaitoisi muiden käyttöön tekemällä töitä osuuskuntalaisena?

Osuuskunnassa töitä tehdessään jäsen on työsuhteessa osuuskuntaan. Hän solmii toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen työsopimuksen osuuskunnan kanssa. Osuuskunnan jäsen voi osallistua asiakkaiden hankintaan. Toimitusjohtaja hyväksyy kulloisenkin asiakkaan tilaaman palvelun, jonka suorittamisesta työntekijä vastaa. Osuuskunta laskuttaa asiakasta ja asiakas maksaa laskun osuuskunnalle. Osuuskunta maksaa työntekijälle palkan kuukausittain. Osuuskunta huolehtii kaikista työnantajamaksuista ja -velvoitteista. Työntekijän ei tarvitse välttämättä nostaa kaikkea rahaa palkkana, vaan rahaa voi sijoittaa esimerkiksi tiimin laiteinvestointeihin tai lisäkoulutukseen, tiimin yhdessä tekemien päätösten mukaan.

10% Tekijän työtulosta jää osuuskunta-alustalle yhteisen alustan hallinointi ja -palvelukuluhin.

Osuuskunnan kautta voit tehdä osa-aikaisesti töitä ja saada soviteltua päivärahaa, mikäli sinulla on siihen oikeus.

Ota yhteyttä ja mietitään, millaiset työhaalarit sinulle sopisi?