Toimiminen osuuskunnassa

Osuuskunnan jäseninä ja sen kautta toimijoina voivat olla luonnolliset henkilöt, yritykset tai yhteisöt. Tärkeintä on, että on jäsenenä valmis sitoutumaan osuuskunnan sääntöihin, arvoihin ja strategiaan, ja siten pitämään huolta yhteisestä alustasta. Uusien jäsenten tulee myös hyväksyä osuuskunnassa jo toimivien tiimien sisäiset sopimukset, joilla tiimeille on rajattu tiimien toiminnan kannalta välttämätöntä sisäistä päätösvaltaa.

Tutustu osuuskunnan sääntöihin ja strategiaan:

Säännöt
Strategia

Toimintamalli ja päätöksenteko

Osuuskuntalain mukaisesti myös Saimaa coopin toiminnan tarkoitus on jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita. Yhteistyön avulla tuotamme kannattavasti sellaisia kohtuuhintaisia palveluita, jotka edistävät kunkin jäsenen mahdollisuutta tehdä työtä ja elää hyvää elämää Saimaan alueella.

Yhteisellä alustalla tuotetaan kaikkia jäseniä hyödyttäviä yleispalveluja sekä hallintoa. Yleispalveluita ovat mm. kirjanpito, viestinä, myynti ja markkinointi, yhteiskehittäminen, yhteisresurssointi sekä työyhteisöpalvelut. Alustan palvelut kehittyvät tarpeen mukaan.

Osuuskunnan jäsenenä jokaisella on yhtä paljon, eli yhden äänen verran vaikutusvaltaa korkeimmassa päättävässä elimessä – osuuskuntakokouksessa. Osuuskunnan jäsenistö pitää työrukkasiensa eli hallituksen ja toimitusjohtajan ja mahdollisten muiden osuuskunnan työntekijöiden avulla huolta, että alusta ja sen tarjoamat palvelut tekijöille ja tiimeille toimivat.

Tiimit

Jäsenet voivat muodostaa keskenään pienempiä tiimejä tarvitsemiensa palveluiden järjestämiseksi ja tuottamiseksi. Tiimit ovat alustalla toimivia, osin itsenäisiä yksiköitä, jotka tuottavat oman tiimisopimuksensa mukaisia palveluita jäsenilleen ja muille. Tiimit perustuvat tiimisopimuksiin, joiden avulla tiimeille voidaan turvata omaa sisäistä päätösvaltaa palvelutuotannossa, resurssoinnissa ja mahdollisissa investoinneissa.

Jokainen tiimi pitää huolta oman toimintansa kannattavuudesta ja siitä, että toiminta on koko osuuskunnan edun mukaista. Yhteinen työ on siis vastavuoroista ja vastuullista. Yhteiskehittämisen kautta tiimit tekevät yhteisytyötä muiden tiimien kanssa ja jokainen toimija voi kuulua myös useampaan tiimiin omien tarpeidensa mukaan.