Strategia

Saimaa Coopin toiminnan strategia toimii hallituksen päätösten peilinä, ohjaa toiminnan johtamista, tukee tiimejä ja tuottaa onnellista ja tuottavaa liiketoimintaa.

Strategiset painopisteet

Onnellisen työn alustan rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi Saimaa Coopissa tehdään työtä. Saimaa Coopin toiminnan strategiset painopisteet ovat välitila, keveys ja haalarit jalkaan -strategia.

Välitila

Saimaa Coopille välitila tarkoittaa tilaa, joka on olemassa, mutta jota ei vielä ole ymmärretty eikä osattu rakentaa työksi. Välitila on osuuskunnan toiminnan todellinen lisä-arvo. Osuuskunta suuntaa toimintaansa kaavan 1+1= 2+ välitila mukaisesti. Välitilan huomioiminen tuottaa sekä laadullisesti että määrällisesti uutta työtä.

Saimaa Coopille välitila tarkoittaa:

1. Tiimien välillä olevaa tilaa

Jokainen tiimi on oma yksikkönsä, saari Saimaalla. Jokainen tiimi voi toimia itsenäisesti, mutta jokainen tiimi voi myös tehdä yhteistyötä minkä tahansa toisen tiimin kanssa. Alustalla, tiimien väleissä, on yhteistä tilaa. Yhteys luo uutta, vielä tunnistamatonta työtä. Siksi Saimaa Coop -alustalle ovat tervetulleita eri alojen toimijat. Erilaisuuden kautta mahdollistuu uudenlaiset yhteydet.

Yksittäinen työntekijä voi myös kuulua useaan eri tiimiin ja rakentaa työkokonaisuutta usean tiimin kautta. Näin sellaiselle työlle, joka on hyödyllistä monessa tiimissä, mutta jota ei tarvita missään yksittäisessä tiimissä paljon, saa tekijän. Ja tekijä saa työn.

2. Työntekijän ja vastaanottajan välinen tilaa

Välitila syntyy myös työntekijän ja asiakkaan välille. Tilaa ei tarvitse heti sulkea, vaan välitila on neuvottelun ja uuden löytämisen aikaa. Asiakas (kunta, yritys, yksilö) voi myös olla alustan jäsen. Näin välitila rakentuu pitkäaikaisemmaksi neuvottelusuhteeksi ja mahdollisuus muidenkin tiimien ja asiakkaan välillä avautuu.

3. Saimaalla olevien palveluiden välissä oleva, puuttuvan työn tilaa

Saimaa Coop -alusta tutkii Saimaan alueen ja sen asukkaiden tarpeita ja rakentaa uutta työtä sinne, missä palveluita ei ole, tai sinne missä palveluita ei ole osattu rakentaa asiakkaita kunnioittavalla tavalla. Saimaa Coop rakentaa uutta ja uudenlaista työtä sinne, missä on puutetta. Puutteen ymmärtäminen on onnellisen työn ja Saimaan elinvoimaisuuden lisääntymisen alku.

4. Saimaan alueen toimijoiden välissä olevaa tilaa

Saimaa Coop -osuuskunta rakentaa työtä Saimaan alueen eri toimijoiden – eri sektoreiden – välillä niin, että toimijoiden tarpeet kohtaavat ja ratkaisut tuottavat yhteistä etua.

5. Saimaata välitilana

Saimaan alue on kaikkien täällä toimivien yhteinen välitila, joka on niin merkittävä elinvoimaisuuden tekijä (Saimaan vesistö) ja elämisen alusta (Saimaan alue) että siitä on pidettävä huolta. Saimaa Coop pitää Saimaasta huolta, tekee siitä omalla panoksellaan asuttua ja hyvin hoidettua rakentamalla työtä.

6. Symbolista välitilaa

Saimaa Coopissa välitila ymmärretään myös symbolisesti. Saimaa Coop on alusta erilaisille toimijoille. Siksi kukaan ei voi pitäytyä vain omassa näkökulmassaan kuulematta muita. Yhteinen toiminta on välitilaan tulemista, neuvottelemista.

Myöskään asiat tai ihmiset eivät ole pelkästään jotakin, vaan maailma ja ihminen ovat luonteeltaan moninaisia. Kukaan ei esimerkiksi ole pelkästään työkyvytön tai työkykyinen. Jokainen voi tehdä jotakin. Jokainen saa myös tehdä virheitä ja tarvita apua. Alusta on yhdessä jakamista ja oppimista.

Keveys

Saimaa Coopin alustalla kenenkään ei tarvitse yrittää yksin. Jokainen tiimi voi pyytää apua yhteiseltä alustalta. Yhdessä on helpompi keventää ja rakentaa avaraa tilaa mahdollisuuksien etsimiselle.

Onnellisen työn kannalta on tärkeää, että jokainen voi tehdä työtä mahdollisimman paljon itselleen sopivalla tavalla ja rytmillä. Tavoitteena on, että jokainen voisi tehdä työtä koko osaamisellaan, kaikella sillä mitä itsessä on. Ja oppia itsestään ja maailmasta uutta. Kiinnostua tekemään uudenlaisia asioita Saimaan alueen hyvinvoinnin eteen. Työssä on uuden tutkimisen, mahdollisuuksien avautumisen ja kokeilemisen ote.

Saimaa Coop -alusta tukee yhteistä tutkimista ja oppimista. Saimaa Coop on kehittymiseen ja sivistykseen kannustava alusta.

Haalarit jalkaan

Koska Saimaan alueen hyvän elämä ja elinvoimaisuus on osuuskunnan toimijoille tärkeää, sitä ei jätetä muiden armoille, vaan osuuskunta on haalarit jalassa tukemassa Saimaan alueen hyvää elämää.

Samoin Saimaa Coop alustalla tehdään kaikkea mitä voidaan, opetellaan tekemään, kokeillaan, autetaan toisia siellä missä apua tarvitaan. Haalari jalkaan on työn teon asenne, joka näkyy ulospäin joustavuutena ja työn sujuvuutena.