ARVOT

”Kelpo elämä – se on elämää, jossa on mahdollista osallistua ympäröivän yhteisön toimintaan, saada kohtuullinen taloudellinen toimeentulo ja välttämättömät palvelut olemassa olevia aineettomia ja aineellisia voimavaroja vastuullisesti hyödyntäen.”

Yrityksen arvoista muodostuu koko sen toiminnan vankka perusta. Erityisen tärkeitä toimintaa ohjaavat arvot ovat osuustoiminnan kaltaisessa, keskinäiseen luottamukseen perustuvassa, ja yhteistä hyvää tavoittelevassa toiminnassa. Niiden avulla perustellaan itselle ja muille osuuskunnassa tehtävät päätökset.

Osuustoiminnan yleisiksi perusarvoiksi on määritelty omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus sekä eettiset arvot kuten rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen.

Nämä arvot sopivat hyvin Saimaa Coop yhteisetuosuuskunnan yleisiksi arvoiksi. Tämän lisäksi Saimaa Coopin omat keskeiset arvot ovat:

ARVOSTUS
Arvostusta seuraa arvokkuus ja arvostelua seuraa arvottomuus. Arvostuksesta syntyvä arvokkuus on täynnä vapautumaan pyrkivää energiaa, joka oikein kohdennettuna koituu lopulta yhteiseksi hyväksi. Osuuskunnan aineetonta pääomaa kartutetaan tunnistamalla ympärillä olevista ihmisistä ja asioista arvotekijöitä.

INNOSTUS

Muistatko sen tunteen, kun lapsena heräsit ihan intona jostain jutusta, joka täytti ajatukset? Innostustasi eivät lannistaneet murheet, huolet tai ajatukset siitä, onko innostava asia järkevä tai tärkeä. Innostus sai sinut liikkeelle uuteen päivään ilman pelkoa epäonnistumisesta.

Saimaa Coopissa aikuisenakin on lupa, suorastaan suotavaa, askarrella itseä innostavien asioiden parissa ja saada innostukselleen tukea. Tarjoamme tilaisuuksia pohtia ennakkoluulottomasti sitä, mitä ja miten omasta innostuksesta voisi tuoda jotain yhteiseen työhön. Oma innostus on lupa näyttää omalla tyylillä. Joku hihkuu innosta ja haluaa puhua muille, kun toinen intoilee hiljaa pienesti omassa mielessään. Tärkeää on tunnistaa innostus ja uskaltaa innostua.

KOHTUULLISUUS
Kun jokainen antaa vähän joko aineetonta tai aineellista, kertyy yhteensä paljon jaettavaa. Kun jokainen ottaa kohtuudella, riittää kaikille. Kohtuullisuus hyveenä on myös kestävän kehityksen kannalta hyvin keskeistä.

LEVOLLISUUS
Levollisuus syntyy luottamuksesta elämään. Siitä, että saamme kokemuksia, jotka auttavat meitä luottamaan siihen, että selviämme ja pärjäämme elinympäristössämme yhdessä muiden kanssa. Olemme sinut itsemme kanssa siten, että tiedämme, mikä on minulle todella tärkeää, mistä innostun, mitä pystyn antamaan toisille, mihin haluan pyrkiä ja ennenkaikkea, mikä on riittävän hyvää minulle.