MITEN MUKAAN?

MITEN PÄÄSEE MUKAAN OSUUSKUNNAN TOIMINTAAN?

Osuuskunnan on perustanut Sanna Korhonen osuuskunta-ammattilaisten avulla yhteiseksi ja mahdollisimman ketteräksi yhteistyöalustaksi. Nyt kun osuuskunta ja sen nimi on virallisesti rekisteröity, jäsenyyden hakeminen on mahdollista kaikille. Jäsenyyden toivotaan kiinnostavan kaikkia, jotka näkevät osuuskunnan tarjoaman yhteistoiminnan mahdollisuudet sekä omien intressien että koko alueen elinkelpoisuuden, yhteisen edun, näkökulmasta.

Kevään 2018 aikana tullaan järjestämään useampia ”tuumaustaukoja” eli yhteisiä kokoontumisia, joihin kuka tahansa yhteistoiminnasta kiinnostunut voi tulla paikalle tunnustelemaan yhteistyökuvioita. Kokoontumisiin osallistuminen ei edellytä jäsenyyden hakemista.

KUKA VOI OLLA JÄSEN JATKOSSA?
Saimaa Coopin jäseninä (palveluiden tuottajina tai asiakasomistajina) voivat olla luonnolliset henkilöt, yritykset tai yhteisöt. Jäsenen tulee olla osuuskunnassa toimiessaan sitoutunut sen yhteiseen tavoitteeseen ja osuuskunnan arvoihin.

MITEN JÄSENEKSI PÄÄSEE?
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivien on tehtävä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa kun hakemus on hyväksytty. LINKKI JÄSENHAKEMUKSEEN.

MITÄ JÄSENYYS TARKOITTAA?
Jäsenet voivat olla osuuskunnassa joko tuottamassa ja toteuttamassa palveluita, palveluiden käyttäjiä tai molempia tai muutoin tukemassa toimintaa. Yhteistä kaikille jäsenille on perustajajäsentä lukuunottamatta tasavertainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa osuuskunnan päätöksentekoon osuuskunnan kokouksissa.

Jäsenet ovat taloudellisessa vastuussa osuuskunnan toiminnasta vain sijoittamansa osuusmaksun verran.

MITÄ OSUUSKUNTAA LIITTYMINEN MAKSAA?

Osuuskuntaan liittyvä henkilöjäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan vähintään yhdellä (1) jäsenosuudella. Jäsenosuuden merkintähinta on 50€ ja nimellisarvo 25€. Tämä tarkoittaa sitä, että jäseneksi liittyessä jäsen maksaa 50€:n merkintähinnan.

Erotessaan jäsenyydestä jäsen saa maksamansa jäsenmaksun takaisin vuoden kuluttua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä lukien nimellisarvon mukaan. Näin ollen jäsenosuuden hinnasta puolet (25€) on ns. liittymismaksua, jota ei palauteta.

Yritysjäsenet ovat velvollisia osallistumaan vähintään viidellä (5) jäsenosuudella (1-2 henkilön yritykset) ja vähintään kymmenellä (10) jäsenosuudella (yrityksessä enemmän kuin 2 henkilöä).

Kuntajäsenet ovat velvollisia osallistumaan vähintään kahdellakymmenellä (20) jäsenosuudella.

Jäsenet voivat halutessaan ottaa myös enemmän vapaaehtoisia osuuksia. Nämä eivät kuitenkaan tuo lisää äänioikeuksia.

Tutustu Osuuskunnan sääntöihin tästä. Säännöt OSK

Yhteydenottolomakkeen kautta voit laittaa kysymyksiä tai omia ajatuksiasi osuuskuntaan liittyen.