ALKU

Tämä on alku, jossa valmiita vastauksia on vain vähän. Tästä voit lukea osuuskunnan ensimmäisen perustajajäsenen ajatuksia osuuskunnan synnyn taustalta.

Olen syntynyt Saimaan saaressa. Välillä olen käynyt tutkimassa elämää myös muualla, mutta palannut takaisin. Jo lapsena pidin itseäni etuoikeutettuna; oikeus asua ja elää puhtaan vesistön ja luonnon keskellä vapaassa ja turvallisessa yhteiskunnassa. Saadessaan paljon, ihmiselle tulee halu jakaa siitä, mitä on itse saanut.

Yhteiskunnan työllisyyskehityksen myötä meidän kuitenkin odotetaan muuttavan sinne, missä töitä on luontaisesti tarjolla. Mutta miksi muuttaa sieltä, missä elämän edellytykset ovat paremmat kuin monessa paikkaa maapallolla? Turvallisuutta, puhdasta luontoa, puhdasta vettä ja vapautta. Miksi emme rakentaisi entistä aktiivisemmin elämisen mahdollisuuksia tänne, ja tarjoaisi niitä myös muille?

Saimaa Coop on perustettu tätä tehtävää varten. Voidaksemme pitää Saimaan seudun ja saaristolaisen elämäntavan elinkelpoisena myös tulevaisuudessa, tarvitsemme uudenlaista, kekseliästä ja rohkeaa yhteistyötä kaikkien alueen nykyisten ja uusien toimijoiden kesken.

Yhteisetuosuuskunta pyrkii vastaamaan seuraaviin alueen kehityksen kannalta oleellisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin:

  • Maailma jossa elämme, muuttuu aina vain nopeammin (tai ainakin luulemme niin…). No joka tapauksessa tämä aika haastaa yksin yrittämisen. Yrittäjän pitää jakuvasti pysyä muutoksessa mukana, hallita uusia asioita ja vastata uusiin vaatimuksiin, jotka vievät aikaa ja voimia perustyön tekemiseltä. Uudenlaisella yhteistyöllä voimme kenties vastata noihin haasteisiin paremmin ja saada kestävää kasvua kukin omilla toimialoillaan ja palveluissaan.
  • Yhdistämällä ja tarjoamalla erilaisten ihmisten ja yritysten osaamista, ideoita ja olemassa olevia voimavaroja, voimme luoda uudenlaisia palveluita ja uutta palvelukysyntää. Luoda jotain sellaista, mihin kukaan ei yksin toimien pysty tai säilyttämään sellaisia palveluita, joiden häviäminen uhkaa kelpo elämää
  • Yhdessä yrittämällä voimme yhdistää pieniä puroja ja luoda uutta työtä. Osuuskunta on yhteisöllinen alusta, joka tarjoaa kaikille yhteisön jäsenille mahdollisuuden tuoda esille omaa osaamista, potentiaalia ja voimavaroja alueen elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. Tavoitteena on, että täällä on enemmän tarjolla töitä kun pystymme itse tekemään!

NÄIHIN TAVOITTEISIIN OSUUSKUNTA VASTAA

  1. Tuottamalla Saimaan seudun yritysten toimintaa ja yhteistyötä tukevia käytännöllisiä palveluita.
  2. Yhdistämällä eri toimijoiden osaamista uusiksi palvelutuotteiksi ja – innovaatioiksi.
  3. Tuottamalla palveluita, joiden avulla yhdistetään olemassa olevia resursseja ja kysyntää sekä tuetaan osaamisen, innostuksen ja toimintakyvyn kehittymistä. 

Työtä ja tehtävää on paljon, mutta yhdessä tehden siitä tulee innostavampaa ja inhimillisempää.

Tule mukaan alusta alkaen vaikuttamaan siihen, miten se tehdään. Kelpo elämää ja kestävää kehitystä menneisyydestä ammentaen, nykyisyydessä eläen ja tulevaisuuteen luottaen.

Terveisin
Sanna Korhonen