Elinkelpoisen seudun salaisuus on hyvä yhteistoiminta erilaisten toimijoiden kesken ja vastuullisuus omasta elinympäristöstä.

Saimaa Coop Osuuskunta on alustaorganisaatio, jonka tehtävänä on luoda edellytyksiä ja edistää hyvää yhteistoimintaa Saimaan seudulla. Yhteistoiminnan tulee synnyttää alueelle uutta vastuullista liiketoimintaa, ja tarjota näin työhön osallistumisen mahdollisuuksia yhä useammille.

Saimaa Coop on yhteisetuosuuskunta. Sen toimintaan voivat hakeutua mukaan kaikki hyvän yhteistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet luonnolliset henkilöt, yritykset ja yhteisöt.

Osuuskunta-alustalle syntyvän liiketoiminnan toimialoja ei ole rajattu etukäteen. Toiminnan tulee olla osuuskunta-arvojen mukaista ja syntyä eri toimijoiden yhteiskehittämisen tuloksena. Ensimmäisenä toimintavuotena kuusi jäsenyritystä kehittivät yhdessä Saimaa Bikes pyörävuokraverkoston, jonka liiketoiminnasta osuuskunta vastaa yhdessä yritysten kanssa. ks. www. saimaabikes.fi

Ota yhteyttä:

info@saimaacoop.fi

Sanna Korhonen,
hallituksen puheenjohtaja

puh. 050 548 7653